Miljø politik

Vi leverer bæredygtige produkter og miljøvenlige løsninger til den danske sundhedssektor

Efter grundig analyse af nuværende procedurer og behov, skaber vi hurtigt kundetilpassede løsninger, der medfører besparelser. Det overordnede mål for arbejdet med miljø er at minimere belastningen af det eksterne miljø.

Løbende forbedringer

Vi vil løbende forbedre styringen af vores aktiviteter med henblik på forebyggelse og begrænsning af den virkning vores aktiviteter har på miljøet;

  • Vi tager ansvar for og har en oprigtig interesse i at minimere miljøbelastningen.
  • Hvert år udvælger vi fokusområder på miljøområdet, som vi arbejder målrettet med.
  • Dagligt er miljø med i vores overvejelser ved valg af produkter, leverandører og transportører.
  • Ved valg af emballage vurderes miljøbelastningen, ligesom genanvendelse generelt er en væsentlig faktor for os.