Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Udstyrs afdækning Forskellige typer af afdækninger til udstyr på en operationsstue. F.eks. afdækning af et ultralydsapparat.