Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Depressor Depressor er et værktøj der anvendes i medicinsk praksis for at give mulighed for undersøgelse – f.eks. i gynækologien.
Diatermipose Lomme på afdækning til sug og diatermiudstyr.
Diatermi El-kirurgi Der anvendes en ”pen” med højfrekvent vekselstrøm til at brænde eller skære under kirurgiske indgreb.