Miljøpolitik


Vi leverer engangsartikler til Sundhedssektoren


Efter grundig analyse af nuværende procedurer og behov, skaber vi hurtigt kundetilpassede løsninger, der medfører besparelser.

Det overordnede mål for arbejdet med miljø er at minimere belastningen af det eksterne miljø.

Vi vil løbende forbedre styringen af vores aktiviteter med henblik på forebyggelse og begrænsning af den virkning vores aktiviteter har på miljøet;
 

  • Vi tager ansvar for og har en oprigtig interesse i at minimere miljøbelastningen.
  • Hvert år udvælger vi fokusområder på miljøområdet, som vi arbejder målrettet med.
  • Dagligt er miljø med i vores overvejelser ved valg af produkter, leverandører og transportører.
  • Ved valg af emballage vurderes miljøbelastningen, ligesom genanvendelse generelt er en væsentlig faktor for os.

Vi vil sikre at vi lever op til vores miljøpolitik, samt relevante standarder og lovmæssige krav


Opfyldelse af miljøpolitikken vil blive sikret ved miljøledelse i henhold til kravene i DS/EN ISO 14001.