H. Dam Kærgaard A/S øger fokus på kundeoplevelsen

”Det er det rigtige tidspunkt og skridt, for at bringe Dam Kærgaard videre på rejsen."

H. Dam Kærgaard A/S har i mange år skabt besparelser og fordele for samfundet igennem kundetilpassede løsninger, der er optimeret for brugerne og samfundsøkonomien.

For at styrke det helhedsorienterede kundefokus, har H. Dam Kærgaard A/S pr. 1. juli udnævnt nuværende Head of Sales Kim Hjermitslev til COO, hvor han får ansvaret for den samlede daglige drift.

Jakob Dam Kærgaard, Ejer/CEO: ”Det er det rigtige tidspunkt og skridt, for at bringe Dam Kærgaard videre på rejsen.  Vores vision er, at vores samlede virke skal være til fordel for patienten, sundhedspersonalet, samfundsøkonomien og miljøet - og ikke blot for os selv. Denne udnævnelse vil styrke arbejdet med at opfylde vores vision”.

Kim vil fortsat også bestride rollen som Head of Sales, og dermed have fokus på den totale kundeoplevelse.

Ved at Kim får ansvaret for både den daglige ledelse og salgsafdelingen, vil Dam Kærgaards samlede indsats med at skabe fordele for patient, sundhedspersonale, samfundsøkonomi og miljø blive mere koordineret og målrettet.

Kim Hjermitslev, COO: ”Jeg glæder mig til at forsætte arbejdet med vores nye strategi, om hvordan vi kan bidrage til at skabe mere sundhed for pengene og hjælpe sundhedssektoren med at nå deres mål. Det både indenfor den nuværende produkt portfolio, men også helt nye produktområder. Vi ønsker at være den forlængede arm, som bliver brugt til at løse de udfordringer, som indkøb og sundhedspersonale står med, og hvor de mangler en samarbejdspartner til at hjælpe med at finde løsningen”. 

Vi er overbeviste om, at dette fokus på fordele for patient, sundhedspersonale, samfundsøkonomi og miljø vil være attraktivt for vore kunder, sikre vores eksistensberettigelse, og gøre os til en foretrukket samarbejdspartner for den danske sundhedssektor.